K.V.K.K Aydınlatma MetniAnasayfa

K.V.K.K Aydınlatma Metni

K.V.K.K Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Politikası Kullanım Şartları ve Gizlilik Bildirgesi

Değerli Kullanıcı, Brent Petrol A.Ş. ("Brent Petrol") ait https://www.brent.com.tr/ sitesine hoş geldiniz.

“Site Kullanım Şartları” siz değerli kullanıcılarımıza sitemizde yer alan bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

TANIMLAR:

Aşağıdaki tanımlar Brent Petrol'e ait https://www.brent.com.tr/ sitesinin kullanımı için önemlidir.

Buna göre;

Kullanıcı/Kullanıcılar: Kişisel verilerini, sitede yer alan iletişim formlarının talep ettiği bilgileri kendi açık rızaları ile vererek siteye üye olan veya kişisel verilerini vermeden sadece siteyi ziyaret eden gerçek kişileri,Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak koşuluyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Site: https://www.brent.com.tr/ adresinde yer alan web sitesini,

FSEK: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu,

5651 sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'u,

KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,ifade eder.

KULLANIM ŞARTLARI, ERİŞİM, RİSK VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI, IP ADRESLERİ VE COOKİELER (ÇEREZLER)

 1. Site ve Site'deki tüm dokümanlar Brent Petrol'ün mülkiyetindedir. Bu dokümanlar, on-line sistemde görülmesi için gerekli olması hali haricinde kopyalanamaz, yeniden üretilemez. Yukarıda belirtilenden bağımsız olarak, sitenin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz. Yukarıda belirtilen genel prensipten bağımsız olarak Brent Petrol, siteden wallpaper, screen saver ve diğer programlarını indirme imkânını verebilir. Bu sitede yer alan dokümanlar ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikteki her türlü kullanım sonrasında ortaya çıkabilecek yasal sorumluluklar kullanıcıya aittir.
 2. Site ile link oluşturmak isterseniz, bu link https://www.brent.com.tr/ ana sayfasına yönlendirilmelidir.
 3. Brent Petrol tarafından Site'nin virüs ve benzeri kötü niyetli yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut olanaklar dahilinde önlemler alınmış olmakla birlikte, son güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Site'ye girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
 4. Site'de yer alan her türlü bilgi, resim, açıklama ve haber ("Bilgi") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde Site'de yer alan Bilgi'lerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, Brent Petrol yazılı olarak temin etmekle yükümlü olduğunu ve Site'de yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle Brent Petrol'ün herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
 5. Brent Petrol, kendi takdirinde olmak üzere Web Site'nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve Site'de kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. Brent Petrol, Web Site'nin hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, Site'de mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.
 6. Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve / veya Kullanıcı'nın Brent Petrol sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Brent Petrol, Kullanıcı'nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirme hakkına sahiptir.

Brent Petrol, Site ile sahip olduğu tüm alt sitelerinin ve diğer bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamak durumundadır. Ticari amaçlı, iyi niyetli ya da başka bir amaçla, internet siteleri ve diğer bilgi teknolojileri sistemlerinde bulunabilecek zafiyetlerin tespitine yönelik taramalar ve tespit edilebilecek zafiyetlerin suiistimal edilerek sistemlere zarar verilmesi, bilgi sızdırma vb. faaliyetler yasa dışıdır. Bu gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi durumunda 5651 sayılı Kanun uyarınca yaptırım uygulanabilir. Bu gibi girişimlerde bulunulması halinde, Brent Petrol yapılan saldırının tipi, saldırı zamanı, saldırgana ilişkin yasa kapsamında toplanan verilerle birlikte hukuki süreç başlatma ve süreç sonucunda para cezası ya da hapis cezasına varacak cezaları talep etme hakkını saklı tutar.

 1. Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgiler toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız internet tarayıcısının türü, işletim sisteminiz, sitemize linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin domain ismi ve benzeri bazı bilgiler verilebilir.
 2. Siteyi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi konulabilir. Bu bilgi, çerez ("cookie") formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, sitemizde yaptığınız ziyaretlerdeki tercihleriniz takip edilerek, size daha iyi bir internet deneyimi yaşatmak amaçlanmaktadır. Örneğin; cookie'ler, siteleri ve reklamları sizin ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlememizi sağlayacaktır. Hemen hemen tüm internet tarayıcılarında, cookie'leri hard diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız.
 3. FSEK ve 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanıcı/Kullanıcılar, Site üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkânı tanıyan linkler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin Brent Petrol ile ilgisi olmadığını ve Brent Petrol'ün bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin ve/veya içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, sitenin kullanım şartlarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müspet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan Brent Petrol veya herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, sitede yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin Brent Petrol tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı/Kullanıcılar, Site üzerinde Brent Petrol'ün veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, Brent Petrol'ün bu materyallerle ilgili olarak FSEK ve ilgili düzenlemeler gereğince haklara sahip olduğunu, bunların Brent Petrol izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Site’de yayınlanan tüm logo, marka ve kurumsal amblemler 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile korunmaktadırlar. Logolar hiçbir şekilde kopyalanamaz ve kullanılamazlar. Kullanıcı / Kullanıcılar, Brent Petrol logosunun veya Site’ye ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya web sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten Brent Petrol'ün veya bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

j.Brent Petrol, Site Kullanım Şartları’nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, Site’de yayımlanması ile birlikte tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun ("KVKK") ve ilgili tüm düzenleme, karar ile ilgili olarak Brent Petrol A.Ş' nin ("Brent Petrol") https://www.brent.com.tr/ ("Site") ve faaliyet alanı çerçevesindeki hizmetlerini sunarken ve gerek Brent Petrol Tesislerinde gerekse Site aracılığı ile işlenen, Site ziyaretçilerimizin, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, Brent Petrol Tesis ziyaretçilerinin kişisel verilerine ilişkin politikamızı içermektedir.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Amacı

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası;

Brent Petrol'ün ne tür kişisel veriler işlediğini, işlediği kişisel verilerin işleme amacını, Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, Brent Petrol'ün işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, Elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi açıklamaktadır.

1-İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Brent Petrol A.Ş, sizlere daha iyi hizmet verebilmek, faaliyetlerini devam ettirebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (“TCK”) ve KVKK başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirebilme başta olmak üzere Brent Petrol Tesis ve Site güvenliğini sağlamak, Brent Petrol nezdinde yürütülen hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak, sözleşme ilişkilerimizin yürütülmesi ve ticari faaliyetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi ( Ad, Soyad, doğum tarihi, e-posta, telefon numarası, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda kullanıcının o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, faydalanılan kampanya bilgisi, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri) sizlerden talep edilebilmektedir. Bu kişisel veriler açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenip, muhafaza edilmektedir.

2-Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması Brent Petrol için önemli bir konudur. Brent Petrol, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

Brent Petrol kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli her teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermektedir. Brent Petrol'ün gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Brent Petrol bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

3-KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız;

Brent Petrol'e ekte yer alan "Başvuru Formu"nu doldurarak başvurabilir, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki taleplerde bulunabilirsiniz;

 1. işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. işlenmişse bilgi talep etme,
 3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 4. eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 5. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 6. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 7. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Kişisel verilerinizle ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman, işbu metnin ekinde bulunan Başvuru Formu'nu doldurarak uyum@poas.com.tr, poas.kep@hs02.kep.tr adreslerine mail atarak ya da Başvuru Formu'nu merkez adresimize ileterek bizimle irtibata geçebilirsiniz.

4-Kişisel Veri Saklama Süresi

Brent Petrol tarafından işlenen kişisel veriler mevzuatta öngörülen süreler ve verinin işlenme amacı için gerekli olan süre boyunca saklanmaktadır. Söz konusu verilerin saklanması için yasal bir süre belirlenmemiş ise Brent Petrol iş süreçleri ve hukuki ve ticari teamüller göz önünde bulundurularak bir süre belirlenmektedir.

Söz konusu süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Brent Petrol tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

5-Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kullanıcı/Kullanıcılar, müşteriler, çalışan adayları, ziyaretçiler, iş ortakları, web sitesi üzerinden veya sair yollarla paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. 6-Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonimleştirilmesi

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK madde 7/f.1'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu madde 138'e göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilebilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman silme ve vermiş olduğunuz onayı geri alma hakkınız bulunmaktadır.

7-Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda Yapılacak Değişiklikler Brent Petrol, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nın Site'ye konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

8-Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme Ve İcra Daireleri

İşbu Site Kullanım Şartları ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacaktır.

9.Son Hüküm

Kullanıcı / Kullanıcılar, müşteriler, ziyaretçiler, çalışan adayları, iş ortakları, Site Kullanım Şartları'nı ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nı okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve Brent Petrol'e ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrı kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.